ÇOCUK YETİŞTİRMEDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

*Sevgi,Disiplin,Ödül,Ceza
 
 Çocuk yetiştirmede dikkat edilecek noktaların başında ailenein sevgi,disiplin,ödül ve ceza anlayışları gelir.İnsan sevgi ile olgunlaşır..Sevme yeteneğini sevilerek kazanır.Çocuğun tek dayanağı anne-babasının sevgisidir.Sevgi gereksinimi ömür boyu sürer..
 Çocuğun görünüşü,becerileri,başarıları sevgi konusu olmamalıdır.çocuk koşulsuz sevgi ister.Çocuk kendisiyle geçirilen zamana eş olarak sevilip sevilmediğini anlar.Çocuğu sevmek,onunla bütünleşmek,bazı etkinliklerde onunla beraber olmak ve birey olarak onun gerçeklerini anlamaya çalışmaktır.
 Sevgiden yoksun büyümüş çocukta çeşitli uyum ve davranış bozuklukları görülebilir.Kendisini dışlanmış kabul eden çocukta güvensizlik duygusu gelişir.Dengeli ve düzenli aile yapısı oluşturmada disiplinin önemi büyüktür..
  DİSİPLİN:Kişilerin içinde yaşadıkları toplumun genel düşünce ve davranışlarına uyum sağlamak amacıyla alınan önlemlerin tümü olarak tanımlanabilir.Aile içinde etkili bir disiplin oluşturabilmek için aile bireylerinin özgürlük sınırlarını bilmeleri gerekir.Disiplin kişinin kendisiyle başlar.Disiplinin amacı düzenli,tutarlı ve sorumlu davranış alışkanlıkları kazanmak olmalıdır.Aşırı hoşgörü ve disiplin eksikliği çocukta bencillik ve anti-sosyal davranışların ortaya çıkmasına,aşırı otoriter ve baskılı katı disiplinde anne-babaya karşı korku,nefret ve öfke duygularının oluşmasına çocuğun bağımlı ve isyankar olmasına neden olabilir.Gerçek anlamda disiplin oluşturabilmek için yerinde kullanılan ödül ve ceza büyük önem taşır..
  ÖDÜL:İstendik davranışların pekişmesi amacıyla kullanılan ve çocuğun gelişimine katkı sağlayan bir yöntemdir.ÖDÜL ÇOCUĞA HAK ETTİĞİ ZAMAN VERİLMELİDİR.Görevini yapan çocuk gereksiz yere ödüllendirilmemelidir.Güzel bir söz,bir öpücük gibi ödüller sıklıkla tekrarlanmalı,maddi değeri olan ödüllere çok sık başvurulmamalıdır.Anne babaların çocuğu takdir ve teşveik etmeleri onun için en büyük ödüldür.Çocuğun hangi davranışlarından ötürü ödüllendirildiğini bilmesi de eğitsel açıdan önemlidir.
  CEZA:İstenmeyen davranışların tekrar edilmesini engellemek amacıyla kullanılan bir eğitim yöntemidir.Çocuk,ailenin ve toplumun kurallarına aykırı davrandığında ceza almalıdır.Çocuk uyması gereken kuralları bilmeli ve bu kurallar uygulanırken çocuğa tartışabilme hakkı da verilebilmelidir.Onur kırıcı ve çocuğun kendisini savunmasına fırsat tanımadan verilen ceza,çocuğun özgüvenini sarsar ve bağımsızlaşmasını engeller.SUÇ VE CEZA ARASINDA DENGE OLMALIDIR.Ceza kabul edilebilir ölçülerde ve çocuğa yaptığı olumsuz davranışı düşündürecek nitelikte olmalıdır.
Bazı ailelerde dayak bşr ceza yöntemi olarak kullanılır.Dayak istenmeyen davranışların artmasına neden olur.Dayak çocuğa saldırgan olmayı,sorunlarını şiddet yoluyla çözmeyi öğretir.Dayak yiyen çocukta oluşması gereken iç disiplin bozularak zayıf vicdan veahlak gelişimine yol açar.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !